nÚs en 2017

 

HAADJIRAH AL HFIFA   (vendue)

Shaailan al Hfifa x  Palmyrah al Hfifa 

HARAR AL HFIFA

Shaailan al Hfifa x Oka el Dahman

HAZ ALSAQR AL HFIFA (vendu)

Darike al Hfifa et de Azhia al Hfifa